A - Z / Was erledige ich wo?

A

Zimmer: U 7

Telefon: 06403-9020-22


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38,-39


Zimmer: O 10 , O 11

Telefon: 06403-9020-57, -65


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: Dachgeschoss Bauhof

Telefon: 06403-902064


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-29, -39


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: O 3

Telefon: 06403-9020-11


B

Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: U 6 u. U 5

Telefon: 06403-9020-25, -17 , - 30


Zimmer: U 5

Telefon: 06403-9020-24,-59, -30


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -38


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38, -39


Zimmer: E 2

Telefon: 06403-9020-26


Zimmer: E 4

Telefon: 06403-9020-44


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: O 6

Telefon: 06403-9020-13


Zimmer: O 9

Telefon: 06403-9020-15


Zimmer: O 2

Telefon: 06403-9020-10


C

Zimmer: E 8

Tel.: 06403 9020–19, -29


D - E

Zimmer: E 2

Telefon: 06403-9020-28


Zimmer: E 2

Telefon: 06403-9020-26


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zeit: Donnerstags 16 - 18 Uhr

Ort: Perchstetten 8, Langgöns


Zimmer: U 8

Telefon: 06403-9020-58


Zimmer: E 8

Tel.: 06403 9020–19, -29


Zimmer: E 8

Tel.: 06403 9020–19, -29


Zimmer: E 8

Tel.: 06403 9020–19, -29


Zimmer: E 8

Tel.: 06403 9020–19, -29


Zimmer: O 3

Telefon: 06403-9020-11


Zimmer: O 9

 

Telefon: 06403-9020-16


F

Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: O 8

Telefon: 06403-9020-36


Dienstort: Am alten Stück 3

Telefon: 06403-775 11 07


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38, -39


Zimmer: O 6

Telefon: 06403-9020-13


Zimmer: O 3

Telefon: 06403-9020-11


Zimmer: E 2

Telefon: 06403-9020-26


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38, -39


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38, -39


Zimmer: O 7

Telefon: 06403-9020-14


Zimmer: O 2

Telefon: 06403-9020-10


G

Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -38


Zimmer: E 8

Tel.: 06403 9020–19, -29


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-29, -39


Zimmer: E 2

Telefon: 06403-9020-28


Zimmer: Dachgeschoss Bauhof

Telefon: 06403-902064


Gemeindewerke –Betriebsleiter U7 06403-9020-22

Gemeindewerke – Buchhaltung O8 06403-9020-36

Gemeindewerke – Wasser + Kanalabrechnung O8 …


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-29, -39


Zimmer: O10

Telefon: 06403 9020–43


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-29, -39


Zimmer: E 5

Telefon: 06403-9020-21


Zimmer: E 5

Telefon: 06403-9020-21


Zimmer: O 10 , O 11

Telefon: 06403-9020-57, -65


Zeit: Donnerstags 16 - 18 Uhr

Ort: Perchstetten 8, Langgöns


Zimmer: O 8

Telefon: 06403-9020-33

Mo.-Do. 08.00-14.00 Uhr

Fr. 8.00-13.00 Uhr


Zimmer: E11

Tel 06403 9020 - 0


Zimmer: E 4

Telefon: 06403-9020-44


H - J

Zimmer: O 6

Telefon: 06403-9020-13


Zimmer: E 5

Telefon: 06403-9020-21


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: E

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: E 5

Telefon: 06403-9020-18

Di u. Mi 09:30 - 13:00

 


Zimmer: E 5

Telefon: 06403-9020-18


Zimmer: O 3

Telefon: 06403-9020-11


Bürgerhaus LangGöns

Telefon: 06403 - 775 11 07


K - L

Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: E

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: O 8

Telefon: 06403-9020-33

Mo.-Do. 08.00-14.00 Uhr

Fr. 08:00 - 13:00


Zimmer: O 8

Telefon: 06403-9020-33

Mo.-Do. 08.00-14.00 Uhr

Fr. 8.00-13.00 Uhr


Zimmer: U 7

Telefon: 06403-9020-22


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38, -39


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38,-39


Zimmer: U8

Telefon: 06403 902058


Zimmer: O 9

Telefon: 06403-9020-16


Zimmer: O 7

Telefon: 06403-9020-14


Zimmer: U 9

Telefon: 06403-9020-22


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: O 10

Telefon: 06403-9020-43


Zimmer: O8

Telefon: 06403-9020-33

Mo.-Do. 08.00-14.00 Uhr

Fr. 8.00-13.00 Uhr


M - N

Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38,-39


Zimmer: E 8

Tel.: 06403 9020–19, -29


Zimmer: E 8

Tel.: 06403 9020–19, -29


Zimmer: O8

Telefon: 06403-9020-33

Mo.-Do. 08.00-14.00 Uhr

Fr. 8.00-13.00 Uhr


Zimmer: E 6/E 7

Telefon: 06403-9020-27, -37


Zimmer:  U 9

Telefeon: 06403-9020-22

   

Zimmer: O 9

Telefon: 06403-9020-16


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38,-39


Zimmer: E8

Telefon: 06403-9020-29, -39


Zeit: Donnerstags 16 - 18 Uhr

Ort: Perchstetten 8, Langgöns


Migrationsbeauftragter

Michael Sauerwein

E-Mail migration@langgoens.de


Zimmer: E 2

Telefon: 06403-9020-28


Zimmer: O 9

 

Telefeon: 06403-9020-16


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-29,-39


O - Q

Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: E11

Tel 06403 9020 - 0


Zimmer: O 10 , O 11

Telefon: 06403-9020-57, -65


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38, -39


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-29,-39


Zimmer: E 2

Telefon: 06403-9020-28


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38, -39


Zimmer: E 4

Telefon: 06403-9020-44


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38, -39


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29


Zimmer: O 10

Telefon: 06403-9020-53


Zimmer: O 9

Telefon: 06403-9020-15

Frau Velten-Wanke


R - T

Zimmer: E 8

Tel.: 06403 9020–19, -29


Zimmer: E 5

Telefon: 06403-9020-21


Zimmer: E 5

Telefon: 06403-9020-21


Zimmer: E 5

Telefon: 06403-9020-21


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38, -39


Zeit: Donnerstags 16 - 18 Uhr

Ort: Perchstetten 8, Langgöns


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-29,-39


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38, -39


Zimmer: U 7

Telefon: 06403-9020-22


Zimmer: E 4

Telefon: 06403-9020-44


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29


Zimmer: E4

Telefon: 06403-9020-44


Zimmer: E 4

Telefon: 06403-9020-44


Zimmer: E 4

Telefon: 06403-9020-44


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-29, -39


Zimmer: O 7

Telefon: 06403-9020-14


Zimmer: E 2

Telefon: 06403-9020-28


Zimmer: E 2

 

Telefon: 06403-9020-28


Zimmer: O 10

Telefon: 06403-9020-53


Zimmer: E 2

Telefon: 06403-9020-26


Zimmer: U 6

Telefon: 06403-9020-25


Zimmer: E 11

Telefon: 06403-9020-0


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -38


Zimmer: E 8

Tel.: 06403 9020–19, 38


Zimmer: O 9

Telefon: 06403-9020-15

Frau Velten-Wanke


U - W

Zimmer: U 7

Telefon: 06403-9020-22


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38,-39


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: O 8

Telefon: 06403-9020-33

Mo.-Do. 08.00-14.00 Uhr

Fr. 08:00 - 13:00


Zimmer: U 9

Telefon: 06403-9020-22


Zimmer: O8

Telefon: 06403-9020-33

Mo.-Do. 08.00-14.00 Uhr

Fr. 8.00-13.00 Uhr


Zimmer: E 6/E 7

Telefon: 06403-9020-27, -37


Zimmer: E8

Telefon: 06403-9020-29, -39


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-32

Do 17:00 - 19:00 Uhr


Zimmer: U8

Telefon: 06403-9020-16


Zimmer: E 8

Telefon: 06403-9020-19, -29, -38, -39


Zimmer: O 9

 

Telefon: 06403-9020-16


Zimmer: O 6

Telefon: 06403-9020-13


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-28


Zimmer: U 7

Telefon: 06403-9020-22


Zimmer: O 10 , O 11

Telefon: 06403-9020-57, -65


Zimmer: E 3

Telefon: 06403-9020-46


Zimmer: O 2

Telefon: 06403-9020-10


Zimmer: E 4

Telefon: 06403-9020-44


Zimmer: E 4

Telefon: 06403-9020-44


X - Z

Zimmer: E 6/E 7

Telefon: 06403-9020, -37, -12


Zimmer: E 5

Telefon: 06403-9020-21